MAA MI (FOR WOMEN OF SUBSTANCE OUT THERE)

MAA MI
(For Mothers of Substance out there)

image

Obirin rere
Eni bi re ko si

maa mi,iya ni iya mi
Iya ni wura

Iya lo se koko
ori ade wa

O to ju mi
O lo yun mi fun osun mesan

Ko jen ra wo inu ina
ko jen jabo sinu omi

iya mi ni ife mi
ki olohun toju won fun wa

Maa mi…Obirin daa da

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s